Deratizace

Účelem jsou práce, které směřují ke snížení nebo úplné likvidaci populace hlodavců v dané lokalitě. V zásadě se jedná o hubení hlodavců. U nás se jedná převážně o potkana, krysu a myš domácí. Převážná část populace těchto druhů žije v lidských sídlištích nebo domech či chatách po celý rok. Díky rychlému rozmnožovacímu cyklu hlodavců je nezbytné věnovat regulaci jejich populace zvýšenou pozornost. Samice je totiž schopná vrhnout během roku 5× a to až 10 mláďat, která jsou schopná dalšího rozmnožování již za 2 – 4 měsíce.

Příznaky výskytu

 • Trus (šedohnědý oválného tvaru, konce jsou tupé, až 2 cm dlouhé a 0,5 cm široké)
 • Nory (zasypané nory jsou během jednoho dne znovu otevřeny)
 • Únikové cesty (potkani dávají přednost únikovým cestám krytým z jedné strany)
 • Cestičky a stopy po ocasu na prašných površích
 • Viditelný otěr hran povrchu břichem
 • Stopy hlodání
 • Zápach

Možná rizika a škody

 • Přenos zdraví nebezpečných nákaz jako jsou leptospiróza, salmonelóza, parvoviróza, vzteklina, tularemie, tyfus, mor apod.
 • Hlodavci často bývají hostiteli blech, klíšťat a různých roztočů
 • Ohlodávání obalů, izolačního materiál, dřevěných podlah, potrubí a kabelů
 • Spotřeba potravin až 20 g denně
 • Přítomnost exkrementů a typický zápach
 • Pokles povrch v důsledku propadu nor

Rozdělení deratizace podle prostředků

Mechanická – využití sklopců a pastí
Chemická – využití přípravků tzv. rodenticidy
Ostatní – využití přirozených nepřátel

Rozdělení deratizace z hlediska rozsahu a četnosti úkonů

Celoplošná – provádí se na větším území (obec, město, průmyslové areály) dvakrát ročně, nejvhodnější období je vždy jaro a podzim. Pokud se provádí pravidelně a důkladně, jedná se o velmi účinný typ deratizace.

Ohnisková jednorázová – provádí se v místech největšího výskytu (rodinné domy, jednotlivé provozy, sklepy). Účinek této deratizace se projeví rychle, má však pouze krátkodobý charakter

Ohnisková pravidelná – tzv. cyklická deratizace, provádí se nejméně dvakrát ročně (ale např. u potravinářských podniků až čtyřikrát), obvykle na jaře a podzim se zpětnými kontrolami (potravinářské provozy, zemědělská družstva)

Zásah a postup hubení

 • Monitoring (průzkumné práce, určení druhu hlodavce a stupně zamoření)
 • Přípravné práce (informace o objektu, plán zákroku)
 • Kladení a doplňování nástrah (volba správného typu nástrahy, umístění, označení, kontrola, doplnění)
 • Sběr a likvidace uhynulých hlodavců a nespotřebovaných nástrah (sběr a likvidace v souladu se zákonem)
 • Evidence deratizace a vyhodnocení účinnosti (protokol o zásahu)