Desikace

Chemické ošetření rostlin způsobující předčasné usychání listů nebo jejich nadzemních částí, které vede k likvidaci nežádoucích rostlin a plevelů.

Aplikace

  • Provádí se zpravidla likvidace nežádoucích rostlin a plevelů v okolí budov a objektů, železničních tratí, parkovišť, komunikací a dalších místech, kde hrozí prorůstání plevelů a uchycení náletové zeleně
  • Nejvhodnější dobou pro zásah je jaro a léto, jelikož vrcholí vegetační aktivita
  • Používáme biodegradabilní přípravky (glyfosáty apod.), které neohrožují necílové organismy.

Přípravky

Neselektivní (totální) herbicidy – jedná se o systémové přípravky, kdy účinná látka proniká přes listy do celé rostliny, i ke kořenům. Působí na všechny druhy rostlin (jednoleté i víceleté plevele).

Selektivní – systémové přípravky, které působí pouze na některé druhy rostlin (převážně dvouděložné). Používají se tam, kde je třeba odstranit plevel, ale nepoškodit původní rostliny. Například odstranění plevele (pampelišky, sedmikrásky apod.) z trávníku.