Dezinfekce

Dezinfekce je soubor opatření vedoucích ke zničení mikroorganismů pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných postupů, které mají za cíl přerušit cestu nákazy od zdroje k vnímavému jedinci.

  • Cílem dezinfekce je, aby na předmětech nebo v prostředí nebyly patogenní mikroorganismy, které by mohly způsobit onemocnění vnímavého jedince (člověk nebo zvíře)
  • Provádí se jako součást komplexních hygienických ošetření, je součástí pracovních a výrobních postupů k udržení požadované úrovně hygienické a veterinární péče prostředí
  • Povinnost provádět účinnou ochrannou i ohniskovou dezinfekci vyplývá mimo jiné z požadavků zákona 258/2000 Sb. „O ochraně veřejného zdraví“.

Rozdělení dezinfekce:

Ohnisková – Zneškodnění mikroorganismů a choroboplodných zárodků zapříčiněné infiltrací do okolí za pomoci bacilonosiče
Ochranná – Provádí se jak součást komplexních hygienických ošetření, je součástí pracovních a výrobních postupů k udržení požadované úrovně hygienické a veterinární péče o prostředí.

Provádí se i v době, kdy se infekční onemocnění nevyskytuje. Je tedy namířená proti možným cestám šíření nákazy.

Nejčastější úkony

  • dezinfekce bytů a domů
  • dezinfekce školních zařízení (školy, školky)
  • likvidace hub a plísní
  • dezinfekce restaurací a stravovacích zařízení
  • dezinfekce dopravních prostředků (nákladní vozidla)