Dezinsekce

Jedná se o činnost nebo opatření vedoucí k likvidaci parazitů, obtížného hmyzu, skladištních škůdců a členovců vyskytujících se převážně v blízkosti člověka.

Nejčastější druhy hmyzu

Rus domácí Mol
Šváb obecný Rybenka obecná
Štěnice postelová Mravenci
Červotoč Vosy
Potemník Sršně
Zrnokaz Cvrčci
Moucha domácí

Příznaky výskytu

 • vlastní pozorování daného škůdce
 • nález larev nebo uhynulých jedinců
 • exkrementy a zápach
 • poškozený majetek

Možná rizika a škody

 • Přenos choroboplodných zárodků a nákaz
 • Ohrožení zdraví (sršeň, vosa) především u alergiků, dětí, starších lidí a osob s kardiovaskulárními chorobami
 • Poškození majetku (dřevěné konstrukce, oblečení)
 • Znehodnocení potravin a jiných výrobků (larvy, exkrementy)

Rozdělení dezinsekce podle složek

 • Preventivní opatření (úklid, čistota, zabránění vniku)
 • Represivní opatření (metody mechanické, fyzikální, biologické a chemické)
 • Integrovaný boj – nejúčinnější, vhodná kombinace preventivních opatření s represivními metodami

Metody dezinsekce

Mechanická – pasti, lepové pásy, lapače kombinované s atraktanty
Fyzikální – elektrický proud, sluneční záření, teplotní výkyvy, ultrazvuk a různé druhy záření
Biologická – využití přirozených nepřátel jako jsou ptáci, roztoči, mikroorganismy
Chemická – využití insekticidů

Dezinsekce skladů a hal

Dezinsekce pomocí tepelného fumigátoru. Fumigátor vytváří mohutný oblak plynu založeného na vodní nebo olejové bázi. Díky vzniku jemných částic se dezinsekční přípravek dostává do skulin a spár, jedná se o velmi účinnou metodu pro velké prostory.

Zásah a postup hubení

 • Monitoring (průzkumné práce, určení druhu členovce a stupně zamoření)
 • Přípravné práce (informace o objektu, výběr vhodného opatření, plán zákroku)
 • Zabezpečení objektu (opatření k ochraně osob a zvířat)
 • Vlastní aplikace insekticidu
 • Kontrola a případné opakování aplikace dle potřeby
 • Evidence dezinsekce a vyhodnocení účinnosti (protokol o zásahu)