Fumigace

Fumigace neboli plynování je nejúčinnější metoda likvidace skladištních škůdců, dřevokazného hmyzu a roztočů. Fumigací se spolehlivě vyhubí cizopasníci z uskladněných obilovin, luštěnin, sušeného ovoce, sušených bylin, koření apod. Ochrání zemědělské produkty nejen během skladování, ale i při transportu, při potravinářské výrobě a následném zpracování. Často se používá u zboží vyváženého do zahraničí a některé státy takové ošetření dokonce vyžadují, z důvodu ochrany před zavlečením škůdců. Používá se tam, kde je třeba rychlý jednorázový zásah. Plyn proniká přímo do suroviny a ničí všechna vývojová stádia škůdců. Použitý plyn nezanechává žádná rezidua.

Příklady použití

 • Suroviny uskladněné v pytlích nebo hromadách
 • Sklady, sila, vagóny
 • Mlýny
 • Pekárny
 • Depozitáře, kostely, zámky, hrady, muzea
 • Ošetření palet dřevěných beden a veškerého materiálu podléhajícímu této povinnosti při přepravách do zemí, kde je fumigace vyžadována
 • Fumigace kontejnerů pro export

Používané plyny

 • fosforovodík
 • kyanovodík

Zásah a postup hubení

 • Prohlídka objektu a posouzení vhodnosti pro plynování
 • Splnění nahlašovací povinnosti na místně příslušnou hygienickou stanici
 • Hermetizace objektu
 • Vyvěšení výstražných značek kolem objektu a zajištění ostrahy
 • Vlastní zaplynování objektu
 • Ostraha objektu
 • Otevření objektu a jeho odvětrání
 • Vystavení protokolu o provedení práce