Likvidace holubího trusu

Jeden holub vyprodukuje průměrně 10-12 kg trusu za rok. Nejenže tento trus ničí fasády domů a sochy, ale zároveň je zdrojem bakterií plísní, parazitů a nejrůznějších alergenů. Městské populace holubů se tak významně podílejí na přenosu některých zoonóz (ornitóza, aviární tuberkulóza či salmonelóza), ale také např. hostí vir klíšťové encefalitidy či prvoky, jež šíří trichomonády a toxoplasmózu.

Možná rizika a škody

  • Poškození majetku (střechy, fasády, sochy)
  • Znečištění hnízdiště a okolí trusem (krovy, střechy, chodníky)
  • Přenos parazitů – nejčastěji klíšťák holubí a čmelík kuří
  • Šíření zoonóz – salmonelóza, ornitóza, aviární tuberkulóza
  • Alergické reakce – pravidelný kontakt s holuby a jejich exkrementy může vést k rozvoji astma (prach obsahuje antigeny z holubí krve a trusu, ale také dráždivé součásti jako zlomky peří, bakterie a plísně)

Zásah a postup práce

  • Zvýšený důraz na ochranné pomůcky (respirátor, overal), kvůli agresivitě trusu
  • Dezinfekce trusu (kvůli bakteriím)
  • Likvidace trusu
  • Důsledné dočistění
  • Dezinsekce (likvidace čmelíků a velmi nebezpečného klíšťáka holubího)