Ochrana dřeva

Dlouhodobá ochrana proti veškerým dřevokazným škůdcům prováděná těmi nejúčinnějšími přípravky na trhu, které při správné aplikaci a postupu mohou dřevo chránit desítky let.

Dřevokazný hmyz

Tento hmyz napadá převážně krovy, stavební konstrukce, nábytek, umělecké předměty, podlahy a další. Působí dlouhodobé škody v podobě narušení statiky a pevnosti, proto je důležitý včasný zásah a zabránit tak dalšímu šíření a tím navyšování často nemalé ekonomické ztráty.

Nejvýznamnější zástupci: červotoči, tesaříci (tesařík krovový), pilořitky, mravenci

Dřevokazné houby

Dřevo napadené těmito houbami ztrácí své původní vlastnosti (pevnost a barva) a při zanedbání ošetření se začne rozpadat.

Plísně vytváří povlaky a nevzhledné skvrny, které způsobují zápach zatuchliny a může docházet také ke zdravotním problémům, tedy i proti tomuto škůdci je dobré zasáhnout včas.

Nejvýznamnější zástupci: dřevomorka (dřevomorka domácí, konifera (konifera sklepní), trámovka)

Technologie

  • Postřik
  • Nátěr
  • Injektáž
  • Impregnace
  • Máčení